Följ

Kan jag skriva ut mina e-böcker?

Förlagen som har rättigheterna till de e-böcker vi säljer, har delvis olika regler för vad du får göra med din e-bok. Börja med att läsa informationen på e-bokens produktsida för att få veta mer om vilket skydd den har.

Om titeln är skyddad med ett så kallat vattenmärke, kan du skriva ut hela e-boken utan några begränsningar. Om titlen är skyddad med Adobe DRM, kommer du som mest att kunna skriva ut ett visst antal sidor. Se bokens informationssida för få veta mer.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk