Följ

Hur ser jag vilken version av Bokons app jag använder?

Du kan kolla versionen på din installerade app på följande vis:

  1. Tryck på "Inställningar"
  2. Tryck på "Om." Här visas versionen på den installerade appen.

Vi rekommenderar alltid att du använder den senaste uppdateringen av våra appar – du hittar alltid den senaste versionen på App Store (länken öppnas i iTunes).

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk