Följ

Så aktiverar du funktionen ”Skicka till Kindle”

Så här gör du för att få det att funka

  1. Om du är inloggad på ditt Bokon-konto, börja med att logga ut. Logga sedan in på nytt.
  2. När du nu loggar in, är ”Skicka till Kindle”-funktionen aktiverad och för att det ska funka måste du genomföra följande ändringar, både i ditt Bokon-konto och i din Amazon-profil.
  3. Gå till http://www.bokon.se/konto/#kindle – eftersom vi skickar dina e-böcker till din Kindle från en epost-adress som slutar på @bokon.se, ska du godkänna denna som en mejladress som kan sända dokument till dig.
  4. Gör detta genom att gå till Kindle Personal Document Settings och logga in på ditt Amazon-konto. Om du redan är inloggad går du till Manage Your Kindle > Personal Document Settings.
  5. I fältet som heter ”Approved Personal Document E-Mail List” klickar du på ”Add a new approved email adress”, lägger till sendtokindle@bokon.se och trycker på ”Add address” (se även bild nedan)approved_email.png
  6. På samma sida hittar du hittar du under ”Send-to-Kindle” email settings epostadressen till din Kindle. Kopiera denna och klistra in den som ”My Kindle email” hos Bokon. Se även bilden nedan. Du kan uppleva att du har flera olika epostadresser till Kindle, allt efter hur många olika enheter du använder Kindle på, men detta är inget problem så länge du har aktiverat ”Device Synchronization”. Du kan kolla att den är aktiverad under Your Kindle Account > Manage Your Devices, Det ska stå ”ON” under Whispersync Device Synchronization.

send_to_kindle_email.png

Du är nu färdig att skicka dina e-böcker till Kindle, vilket du gör på följande sätt:

1.Gå til ditt bibliotek på Bokon. Du hittar det på https://bokon.se/library/
2. När du klickar på en av dina böcker ser du en pil-knapp bredvid Ladda ner. Klicka på den så får du upp Skicka till Kindle som ett val.

3. Tryck på ”Skicka till Kindle” för samtliga de e-böcker som du vill föra över till din Kindle. Då öppnas en dialogruta, och om överföringen fungerar som den ska, ska du få en bekräftelse liknande den på bilden nedan.

skicka_till_kindle_success.jpg
4. E-boken skickas nu till din Kindle, och efter några minuter kommer du att kunna se den på två ställen Kindle, eller i dina Kindle-appar när du använder Amazons molnbaserade tjänst. Under "All Items" och under ”Docs”. De e-böcker som du har skickat ligger nu färdiga att läsas i dina Kindle-appar eller på din Kindle-läsplatta. (Se bilden nedan.)

kindle_library_import.png

OBS: Funktionen fungerar endast från vår hemsida www.bokon.se, och stöds inte av äldre versioner av Internet Explorer.

Var denna artikel till hjälp?
5 av 5 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk