Följ

Använda våra kostnadsfria läsprover

När är det lämpligt att använda Bokons smakprov?

Provläsningen av böcker via Bokon görs online och fungerar i alla webbläsare.  Bokons smakprov är därför idealiska att använda i samband med att böcker eller författare nämns i artiklar på webben. Precis som det är relevant för både läsaren och tidningen att bädda in eller hänvisa till ett filmklipp eller trailer för en film som omnämns eller recenseras , så gör våra smakprov det enkelt för läsaren att bläddra och provläsa ett utdrag av boken som nämns.

Idag kommer de allra flesta nya svenska böcker även som e – böcker. Att föra in ett smakprov eller länka till e-boken, är precis lika enkelt som du är van vid från Youtube.

Hur fungerar det?

Våra smakprover införlivats genom att sätta in en iframe i den delen av din artikel där du vill ge läsaren att bläddra i boken. Sök på Bokon.se efter den bok du vill infoga ett smakprov av. II. Klicka på " Läs smakprov " på bokens omslag . När provläsningsfönstret öppnas , tryck på dela-symbolen och kopiera in koden som står i fältet " bädda in läsaren på din webbplats . "

Se en detaljerad guide här!

 Vilka är fördelarna för er som tidning?

Läsprover är ger mervärde till läsaren som får mer än att bara läsa en recension eller ett omnämnande av en bok. Provläsningsfönstret kan också ändras för att passa din design och layout .

Smakproven fungerar i alla webbläsare och besökaren behöver inget program eller plugin som ska installeras .

Läsprover har också den stora fördelen att de håller besökarna på din sida , snarare än att de måste söka mer information om boken/författaren som omtalas.

 

Vem använder Bokons läsprover ?

Än så länge erbjuder vi bara läsprover på vår egen sajt men har även börjat erbjuda andra aktörer att använda vår provläsningsfunktion. Exempelvis Aftonbladet har använt vårt smakprov i  den här artikeln.

Vårt systerbolag i Danmark har genomfört lyckade exempel med t.ex. tidningen Politiko.

 

Frågor eller problem ?

Vi är en e - bokhandel och har en dedikerad it-avdelning knuten till vårt systerbolag Riidr i Danmark, som kan hjälpa till med de tekniska utmaningar du eventuellt kan stöta på.  I så fall är du välkommen att skicka e-post till support@bokon.se med en beskrivning av problemet och lästest du försöker infoga.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk